skip to Main Content

Εκδήλωση – “Οδηγός ταχύρρυθμης συμμόρφωσης στον GDPR”

Η GDPRTeam διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα

“Οδηγός ταχύρρυθμης συμμόρφωσης στον GDPR”

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Απριλίου, ώρα 12:00 π.μ.

στις εγκαταστάσεις της PeopleCert, Πανεπιστημίου 39  (Στοά Πεσματζόγλου).

Aπό την 25η Μαΐου του 2018 τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Με βάση τις νέες προσεγγίσεις που υιοθετεί ο Κανονισμός εισάγεται η αρχή της λογοδοσίας βάσει της οποίας κάθε Επιχείρηση/Οργανισμός θα φέρει το βάρος εναρμόνισης και συμμόρφωσής του (compliance) με τον Κανονισμό. Η εναρμόνιση αυτή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική λαμβανομένου υπόψη ότι τα πρόστιμα που εισάγει ο νέος Κανονισμός είναι πολύ μεγάλου ύψους, καθώς φτάνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκοσμίου τζίρου μίας Εταιρίας.

Η GDPRTeam διαθέτει ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης και υπεύθυνων προστασίας δεδομένων σε όλη την ελληνική επικράτεια (νησιωτική και ηπειρωτική) και την Κύπρο. Αποτελείται από Νομικούς και Πληροφορικούς (και από κορυφαίους καθηγητές αυτών των κλάδων) με ειδίκευση (Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο) στην προστασία απορρήτων και προσωπικών δεδομένων.

Η αρκετών δεκαετιών πρακτική και επιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο καθιστά την Ομάδα αυτή έναν αξιόπιστο σύμβουλο και συνεργάτη που ήδη έχουν εμπιστευτεί μεγάλοι όμιλοι από τον χώρο της υγείας, των φαρμάκων, του τουρισμού και λοιπών επιχειρήσεων.

Η ημερίδα που ακολουθεί σκοπό έχει να λύσει απορίες που απαντά καθημερινά η GDPRTeam στους οικείους κλάδους.

Πρόγραμμα

12.00 - 12.15

Προσέλευση

12.15 - 13.00

«Προσωπικά δεδομένα και επεξεργασία τους στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή»

Παναγιώτης Νάστου, Καθηγητής Πληροφορικής Παν. Αιγαίου

13.00 - 13.15

Διάλειμμα

13.15 – 14.00

«Η ορθή διαχείριση στην αντιμετώπιση κινδύνων από δεδομένα γεωεντοπισμου στις ναυτιλιακές επικοινωνίες – Πρόκληση ή Προοπτική υπό τον GDPR ;»

Επαμεινώνδας Μπικάκης, Δ.Ν., Σύμβουλος ΟΤΕ

14.00 – 14.15

Διάλειμμα

14.15 – 15.00

«Χρήση δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών και profiling από τουριστικές επιχειρήσεις» 

Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος, πρ. Νομικός Ελεγκτής ΑΠΔΠΧ

15.00 – 15.15

Διάλειμμα

15.15 – 16.00

«Η εφαρμογή του GDPR στον τομεα παροχης υπηρεσιών υγείας. Πρακτικά θέματα και το δικαιώμα της φορητότητας»

Φώτης Ρωμούδης, Senior IT Consultant

16.00 – 16.15

Διάλειμμα

16.15 – 17.00

 «Στάδια συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στον GDPR (Compliance)»

Στέφανος Τοπάλης, Δικηγόρος, LL.M

17.00 - 17.30

Συζήτηση/Ερωτήσεις

Πληροφορίες

Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι 5 ώρες.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε Επαγγελματίες, Διευθυντές και Στελέχη Επιχειρήσεων.
Δηλώσεις Συμμετοχής  στο: events@gdprteam.gr

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://gdprteam.gr/

ή καλέστε μας στο 216 900 5384-85

Βιογραφικά Εισηγητών

Εμμανουήλ Ι. Λασκαρίδης

Ο Εμμανουήλ Ι. Λασκαρίδης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για δεκαπέντε χρόνια και πρώην Νομικός Ελεγκτής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και πιστοποιημένος Data Protection Officer από την TUV AUSTRIA HELLAS. Εργάστηκε επίσης ως βοηθός διδακτικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ως Νομικός Εμπειρογνώμονας στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον Συνήγορο του Πολίτη για σχεδόν δέκα χρόνια. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά ενώ το διδακτορικό του είχε θέμα «Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος».

stopalis

Στέφανος Δ. Τοπάλης

Ο Στέφανος Δ. Τοπάλης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και πιστοποιημένος Data Protection Officer από την TUV AUSTRIA HELLAS. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης (LL.M. Heidelberg), με αντικείμενο το Αστικό Δικονομικό Ιατρικό Δίκαιο. Είναι μέλος του Ομίλου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και έχει δημοσιεύσει μελέτες και σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων, με επίκεντρο το Ιατρικό (ποινικό-αστικό-εταιρικό) Δίκαιο, στο νομικό τύπο. Είναι νομικός σύμβουλος νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εμπορικών και ιατρικών εταιριών, με πρακτική ενασχόληση στα ζητήματα του δικαίου των προσωπικών δεδομένων.

Παναγιώτης Νάστου

Ο Παναγιώτης Νάστου έχει πτυχίο μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής από το πανεπιστήμιο Πατρών και διδακτορικό πάνω στην “Αρχιτεκτονική Συσχετικού Επεξεργαστή με παράλληλο επεξεργαστικό στοιχείο και διασυνδετικό δίκτυο”. Τη χρονική περίοδο 2004-2007, εργάστηκε ως Ελεγκτής Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στην Ελληνική  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου διενήργησε πολλούς ελέγχους σε οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, συμμετείχε στην αξιολόγηση και διαχείριση του έργου “Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεφωνικού Κέντρου και Δικτυακού Εξοπλισμού στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” καθώς και στη διαχείριση του έργου “Πληροφοριακό Σύστημα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το 2004 ήταν εκπρόσωπος της Αρχής στην ομάδα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, το 2006 ήταν μέλος της ομάδας αξιολόγησης Schengen που διενήργησε τον έλεγχο στις υποδομές της Κύπρου κατά την ένταξη της στην EU και το 2007 ήταν μέλος της ομάδας ελεγκτών του Joint Supervisory Board (JSB) της EC για την προστασία προσωπικών δεδομένων η οποία διενήργησε έλεγχο στο πληροφοριακό και επικοινωνιακό εξοπλισμό της OLAF.  Από το 2007 εργάζεται στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Επαμεινώνδας Α. Μπικάκης

Ο Επαμεινώνδας Α. Μπικάκης είναι Νομικός, Εξειδικευμένος (LL.M . M.Phil) στο Δίκαιο του Διαστήματος στους Τομείς των Δορυφορικών Επικοινωνιών και Δορυφορικής Τηλεόρασης: Εργάζεται ως Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό και  Στέλεχος του Ομίλου Εταιριών ΟΤΕ από το 1999. Αποτέλεσε Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το : 1991 – 1999. Από την : 14/02/2018, αποτελεί Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης – Αμεροληψίας της TUV AUSTRIA HELLAS σχετικά με την Ανάπτυξη  Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων για «Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων», αναφορικά προς το GDPR και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17024. Αποτελεί Μέλος του (ISC)2 Hellenic Chapter και Affiliated Associate Member (AMBCI) του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Institute, UK.). Έχει προβεί στο παρελθόν σε Δημοσιεύσεις άρθρων σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά αλλά και σε Ξενόγλωσσο Τιμητικό Τόμο αναφορικά προς επίκαιρα ζητήματα του Διεθνούς  Δικαίου του Διαστήματος και της Δορυφορικής Τηλεόρασης – Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Φώτης Ρωμούδης,

Senior ΙΤ Consultant

Ο  Φώτης Ρωμούδης είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα. Είναι Affiliate Member του Association of International Auditors και έχει συμμετάσχει ως εξειδικευμένος εισηγητής σε σημαντικό αριθμό σεμιναρίων επαγγελματικών πιστοποιήσεων.Είναι Εμπορικός Διευθυντής στην SIGMASOFT S.A, εξειδικευμένης εταιρείας στον Τομέα της Πληροφορικής της Υγείας, είναι υπεύθυνος για την  επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και συμμετέχει ως Senior IT Consultant στην ανάλυση και υλοποίηση έργων  Πληροφορικής. Είναι Σύμβουλος Διοίκησης και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στον Όμιλο της ΕpsilonNet και έχει συμμετάσχει ως εξειδικευμένος ελεγκτής σε έργα πληροφορικής του ICT της ΚΤΠ . Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO Executive  από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Back To Top
×Close search
Search