Η έννοια της συγκατάθεσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 παρέχει μία διεξοδική ανάλυση της έννοιας της συγκατάθεσης στον Κανονισμό 2016/679, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: GDPR). Η έννοια της συγκατάθεσης,  όπως χρησιμοποιείται στην οδηγία για την προστασία δεδομένων (στο εξής: οδηγία 95/46/ΕΚ) καθώς…

Read More