skip to Main Content
WEBINAR ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GDPR ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

WEBINAR ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GDPR ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η GDPRΤeam διοργανώνει μονοήμερο διαδικτυακό Σεμινάριο προσανατολισμένο στην εκπαίδευση Επιστημόνων του τομέα της Υγείας πάνω σε θεματικές που αφορούν στο πεδίο του δικαίου των προσωπικών δεδομένων, κυρίως εν όψει της θέσης σε ισχύος του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 στις 25 Μαΐου 2018, αλλά και του εφαρμοστικού Νόμου 4624/2019.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επιστημονικά ομιλητές με εμπειρία στο αντικείμενο (κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού στο αντικείμενο, Επιστήμονες με Πιστοποίηση DPO και δεκάδες Συμμορφώσεις Φορέων με τον ΓΚΠΔ). Σκοπός του Σεμιναρίου είναι – πέρα από την θεωρητική προσέγγιση- και η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων του Νέου Κανονισμού για Προσωπικά Δεδομένα στον τομέα της Υγείας για αυτό επιλέγονται 45 ́ σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων με διαδραστικό χαρακτήρα.

Ήδη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει επιβάλει Συστάσεις και Πρόστιμα σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άγνοια των εργοδοτών και εργαζομένων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Η άγνοια αυτή στον κλάδο υγείας δεν συγχωρεί λάθη θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα επιχειρήσεων. Η GDPRTeam αποτελεί τον κατάλληλο σύμβουλο για την ορθή και πλήρη ενημέρωσή σας καθώς έχει συμβουλέψει και συμβουλεύει δεκάδες παρόχους υγείας μεταξύ των οποίων τον Όμιλο Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, την Ευεξία Α.Ε., την Γαλιλαία, την Αμυμώνη αλλά και απλά ιατρεία και μικρές ιατρικές μονάδες. Επωφεληθείτε από την προσφορά μας και αποφύγετε πρόστιμα που θα είναι πολλές δεκάδες φορές μεγαλύτερα από την τιμή αυτού του σύντομου αλλά περιεκτικού σεμιναρίου.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε περιβάλλον Zoom, από την GDPRTeam μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου ώρες 17:00 – 21:00 και περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες διάρκειας εκάστης 45 λεπτών αντίστοιχα. Ακολουθούν οι θεματικές της εκπαίδευσης και σύντομα βιογραφικά των ομιλητών

  1. Εισαγωγή στην εκπαίδευση– «Βασικές Έννοιες Προσωπικών Δεδομένων», Εισηγήτρια:  Ζωή Αθανασιάδου.
  2. Προβλήματα καθημερινής πρακτικής νοσοκομείων και ιατρείων, Εισηγητής: Εμμανουήλ Λασκαρίδης,
  3. Δικαιώματα ασθενών/Υποκειμένων των Δεδομένων, Εισηγητής: Γεώργιος Τάντης.
  4. Χρήση εντύπων και πολιτικής προστασίας στον ιατρικό τομέα, Εισηγητής: Μερκούριος Θεοδοσίου,

Βιογραφικά ομιλητών

Εμμανουήλ Λασκαρίδης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,  πρώην Νομικός Ελεγκτής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και πιστοποιημένος Data Protection Officer από την TUV AUSTRIA HELLAS. Είναι γνωστός ως ειδικός εμπειρογνώμονας στην Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει πραγματοποιήσει έργα συμμόρφωσης σε πληθώρα νομικών προσώπων και έχει αναλάβει δικαστηριακά και εξωδικαστηριακά την επίλυση δεκάδων υποθέσεων δημοσίων προσώπων Ανεξαρτήτων Αρχών, της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας.

Γιώργος Τάντης, Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), με δικαστηριακή και συμβουλευτική εξειδίκευση στο δίκαιο προσωπικών δεδομένων και στο δίκαιο πληροφορικής και εμπειρία σε έργα συμμόρφωσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με τον ΓΚΠΔ. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων επί νομικών μαθημάτων και εξεταστής του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και εξεταστής του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάτοχος ερευνητικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο και αριστούχος κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Master σε «Δίκαιο, Οικονομία & Τεχνολογίες Πληροφορικής». Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Τμήμα Νομικών Ελεγκτών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ζωή Αθανασιάδου: Δικηγόρος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών.Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής με μεγάλη εμπειρία από έργα συμμόρφωσης στον ΓΚΠΔ κυρίως από  νπιδ του κλάδου υγείας.

Μερκούριος Θεοδοσίου. Δικηγόρος Αθηνών, με Μεταπτυχιακό στο τομέα του Εργατικού Δικαίο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εμπειρία σε πάνω από 60 Έργα συμμόρφωσης πάνω στον Γενικό Κανονισμό σε Δημόσιους, Ιδιωτικούς και Ιατρικούς φορείς, όπως ενδεικτικά: Νεφρολογική Κλινική, ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΕΣΗΕΑ, Διαγνωστικό Κέντρο, κλπ. Πιστοποιημένος Data Protection Officer από την TUV AUSTRIA HELLAS (ISO/IEC 17024).

Οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν επαρκώς και με το πέρας της παρακολούθησης θα λάβουν και σχετική Πιστοποίηση παρακολούθησης. Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 50 Ευρώ + ΦΠΑ. Δηλώσεις συμμετοχής στο info@gdprteam.gr και στο τηλ. 2169005384. Δηλώστε συμμετοχή έως Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 προκειμένου να έχετε έκπτωση 20%.

Back To Top
×Close search
Search